Welkom op de site van Basisschool de Driesprong

Beste ouders, verzorgers,

Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Er is hard gewerkt aan het realiseren van de schoolbieb en ook de speelplaats krijgt dit jaar een andere en uitdagende opzet. Graag willen wij u ook nog attenderen op het nieuwe traktatiebeleid van De Driesprong. U vindt deze op ISY school en op de website.

We kijken uit naar  een enerverend en fijn schooljaar 2015 - 2016,

Team BS De Driesprong

 

De Driesprong wil zich presenteren als een rooms-katholieke basisschool, met een open, democratische organisatie, georiënteerd op de uitgangspunten van een lerende school.

Zij wil gericht zijn op een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Op De Driesprong werken we, in een verantwoord evenwicht, aan de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Binnen ons onderwijs proberen we af te stemmen op de ontwikkeling van en de verschillen tussen de individuele kinderen. We bieden daartoe een onderwijskundige en pedagogische structuur, waarbinnen de zorg en aandacht voor ieder kind centraal staan.

Van harte welkom op onze school:  

Indien u een afspraak wilt maken kunt u dit via het contactformulier doen. (onder het tabblad contact)

Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken: 046-4759767